ΜΕ ΟΡΑΜΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
για μια νέα εποχή στο Δήμο Καλαμάτας!
#kalamata_meta
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

Οργάνωση, σύσφιγξη δεσμών, ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, εξειδίκευση στόχων...

Ακόμα μια βραδιά με κέφι, δύναμη και ουσία στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ_ΜΕΤΑ:

Την ανοιχτή – πολυσυλλεκτική – δημοκρατική μας συστράτευση, για τη νέα εποχή που ανοίγει στον Δήμο Καλαμάτας!

 

 

 

kalamatameta_akti01
kalamatameta_akti02
kalamatameta_akti03
kalamatameta_akti04
kalamatameta_akti05
kalamatameta_akti06
kalamatameta_akti07
kalamatameta_akti08
kalamatameta_akti09
kalamatameta_akti10
kalamatameta_akti11
kalamatameta_akti12
kalamatameta_akti13
kalamatameta_akti14
kalamatameta_akti15
kalamatameta_akti16
kalamatameta_akti17
kalamatameta_akti18
kalamatameta_akti19
kalamatameta_akti20
kalamatameta_akti21
kalamatameta_akti22
kalamatameta_akti23
kalamatameta_akti24
kalamatameta_akti25
kalamatameta_akti26
kalamatameta_akti27
kalamatameta_akti28
kalamatameta_akti29
kalamatameta_akti30
kalamatameta_akti31
kalamatameta_akti32
kalamatameta_akti33
kalamatameta_akti34
kalamatameta_akti35
kalamatameta_akti36
kalamatameta_akti37
kalamatameta_akti38
kalamatameta_akti39
kalamatameta_akti40
kalamatameta_akti41
kalamatameta_akti42
kalamatameta_akti43
kalamatameta_akti44
kalamatameta_akti45
kalamatameta_akti46
kalamatameta_akti47
kalamatameta_akti48
kalamatameta_akti49
kalamatameta_akti50