ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ…
Απαντάμε σε πραγματικές ανάγκες!
#kalamata_meta
ΚΟΝΤΟΣ

Προωθώντας ενεργά την ανοικτή συζήτηση, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την καινοτομία

 

Η συμμετοχικότητα είναι ένας όρος που αναφέρεται στην ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων σε διάφορες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές διαδικασίες. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποφάσεων που τους αφορούν. 

Η συμμετοχικότητα προωθεί την ανοικτή συζήτηση, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την καινοτομία. 

Η συμμετοχή των πολιτών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα κοινά είναι ζωτικής σημασίας για την υγιή λειτουργία της δημοκρατίας και την ανάπτυξη βιώσιμων κοινοτήτων. Δίνει την δυνατότητα στους δημότες να επηρεάσουν τα θέματα που αφορούν την τοπική τους κοινότητα και να συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή.

Βασικοί άξονες της ενίσχυσης της συμμετοχικότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι οι εξής:

  • Συμμετοχικός σχεδιασμός: Συμμετοχή πολιτών με θεσμικό τρόπο, στο σχεδιασμό κάθε τοπικής πολιτικής, σε επιτροπές που ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα, όπως για παράδειγμα, περιβάλλον, πολιτισμός κτλ.
  • Ανοιχτά δεδομένα και διαφάνεια: Δημοσίευση ανοιχτών δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, την ενεργή παρακολούθηση, τη συμμετοχή και την προώθηση της λογοδοσίας των τοπικών δημοτικών αξιωματούχων.
  • Συμμετοχικός προϋπολογισμός: Συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτιση του δημοτικού προϋπολογισμού στις οποίες οι πολίτες μπορούν να προτείνουν προγράμματα και έργα που θεωρούν σημαντικά για την κοινότητα. Για παράδειγμα, ενεργή συμμετοχή των δημοτών στην διαχείριση του 5% του δημοτικού προϋπολογισμού προς όφελος της κοινότητας. 
  • Κοινότητες: Ενδυνάμωση της συμμετοχής, του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της κοινότητας στο δημοτικό συμβούλιο. Καθιέρωση μηνιαίας συνάντησης συνεδρίασης με τον Δήμαρχο, των προέδρων των κοινοτήτων του δήμου Καλαμάτας με σκοπό την καλύτερη οργάνωση, καταγραφή και επίλυση προβλημάτων της κοινότητας. 
  • Ψηφιακές πλατφόρμες: Δημιουργία μιας ανοιχτής και αξιόπιστης διαδικτυακής πλατφόρμας ψηφοφορίας, όπου οι πολίτες μπορούν να ψηφίζουν σε σημαντικά τοπικά θέματα. Αυτή η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν και να ενημερώνονται για τα τρέχοντα θέματα και τις δραστηριότητες της αυτοδιοίκησης ενώ θα τους δίνεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων προς το δημοτικό συμβούλιο. 
  • Νεανική Συμμετοχή: Προγράμματα που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως σχολικά προγράμματα με συμμετοχή μαθητών σε εικονικά δημοτικά συμβούλια και νεανικές συμβουλευτικές επιτροπές.

Συνοψίζοντας, η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένα βήμα προς την καλύτερη και πιο δημοκρατική διακυβέρνηση. 

Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, οι πολίτες μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του της καθημερινότητας του τόπου τους. 

Αυτό δεν ενισχύει μόνο τη φωνή των πολιτών, αλλά και δημιουργεί πιο δυναμικές και ανοικτές κοινότητες, που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων των πολιτών. 

Με αυτόν τον τρόπο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση γίνεται πραγματικά δημοκρατική, αντικατοπτρίζοντας πλήρως την ποικιλομορφία και τις σύγχρονες ανάγκες της κοινότητας.

Γεώργιος Π. Κόντος 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 
Υποψήφιος σύμβουλος της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_ΜΕΤΑ
στην Κοινότητα Καλαμάτας