ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ…
Απαντάμε σε πραγματικές ανάγκες!
#kalamata_meta
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑ

Ως Περιβαλλοντικό Πάρκο του Νέδοντα ορίζεται  η περιοχή εκατέρωθεν της κοίτης του χειμάρρου, από τη γέφυρα της οδού Σπάρτης και βόρεια.

Η ζώνη που διασχίζει ο Νέδοντας από τη γέφυρα μέχρι τη βραχώδη κοίτη (πρώην λατομείο Αφών Μπάκα), μήκους 2 περίπου χιλιομέτρων, αποτελεί για την Καλαμάτα μια ανεκτίμητη εφεδρεία για μελλοντική αξιοποίηση. Μετά την οριοθέτηση του χειμάρρου, που ήδη από πέρυσι έχει ξεκινήσει, και τη διευθέτηση της κοίτης στη διατομή που απαιτείται για τη διοχέτευση της πλημμυρικής  παροχής, με φυσικά υλικά (χωρίς χρήση σκυροδέματος) δηλ. συρματοκιβώτια και πέτρες  κ.ά., μπορεί να αποκτηθεί δωρεάν εκατέρωθεν της κοίτης μία επιπλέον έκταση 50 περίπου στρεμμάτων για αξιοποίηση.

Έτσι συνολικά η έκταση της παρόχθιας ζώνης του Νέδοντα, συμπεριλαμβανομένων των χώρων των συνεργείων του Δήμου (τα οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος ΓΠΣ πρέπει σταδιακά να μεταστεγαστούν σε θεσμοθετημένο χώρο πλησίον του βιολογικού καθαρισμού), τμήματος του πεδίου βολής και των εγκαταστάσεων του Σκοπευτικού Ομίλου, θα ξεπεράσει τα 150 στρέμματα (3 φορές το Πάρκο Σιδηροδρόμων!)  και μπορεί να μετατραπεί σε ένα ιδανικό περιαστικό πάρκο σ’ απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης.


ΑΝΑΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΔΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Καλαμάτα αναπτύσσεται και έχει ανάγκη τώρα, αλλά πιο πολύ στο μέλλον, από χώρους εκτόνωσης, ελεύθερους χώρους για διημέρευση, αναψυχή, μαζικό αθλητισμό, πράσινο κ.λπ.
Στο μέσο της ζώνης δεσπόζει η μεγάλη γέφυρα του Περιμετρικού, που με κατάλληλες  αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, φωτισμό κ.ά.,  μπορεί και πρέπει να γίνει το νέο αξιοθέατο και τοπόσημο της Καλαμάτας. 

Στην αρχή της βραχώδους κοίτης ενδείκνυται η κατασκευή υδατοφράγματος, δημιουργώντας ανάντι έναν φυσικό ταμιευτήρα νερού με τεράστια περιβαλλοντική αξία για την πόλη (άρδευση του περιβαλλοντικού πάρκου με φυσική ροή, περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, εμπλουτισμός του υπόγειου ορίζοντα κ.ά.)

Ένα τέτοιο έργο μπορεί να λειτουργήσει και σαν αντιπλημμυρικό, αφού θα συγκρατεί στη λεκάνη ηρεμίας ποσότητες νερού στις μεγάλες νεροποντές, που θα διοχετεύονται ελεγχόμενα στη διευθετημένη κοίτη του Νέδοντα, με παροχές που με ασφάλεια μπορεί να παροχετεύσει.
Ανατολικά της παραπάνω ζώνης βρίσκεται η περιοχή που από το ΓΠΣ προβλέπεται για χρήση νέου κοιμητηρίου, καθώς και η περιοχή Αγ. Ιωάννη Καρβούνη (ιδιοκτησία του Δήμου), που δίνουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης.

Αναφορικά με την ίδρυση στη θέση αυτή ενός νέου μικρής έκτασης κοιμητηρίου (περίπου 25-30 στρέμματα), αν αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε άλλη κατάλληλη και χωροταξικά δόκιμη θέση, θεωρώ ότι με σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, περιορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις, πυκνό πράσινο κ.λπ., η χρήση αυτή μπορεί να ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Πάρκο.

ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
Πολτικός Μηχανικός