ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ…
Απαντάμε σε πραγματικές ανάγκες!
#kalamata_meta
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑ

Με διαδικασία κατεπείγοντος έφερε η Δημοτική Αρχή στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης για το έργο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμιση κεντρικού τομέα Καλαμάτας”».

Την ανάγκη εκπόνησης και έγκρισης της μελέτης αυτής την είχαμε επισημάνει έγκαιρα στην Οικονομική επιτροπή (απόφαση 741/2021), αλλά τότε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος υποστήριζε ότι δεν είναι απαραίτητη σ’ αυτή τη φάση, θα είχε δε νόημα όταν θα ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες κ.λπ.

Παρά ταύτα, χωρίς στοιχειώδη ενημέρωση και χωρίς καμία διαβούλευση, έφερε προς έγκριση την παραπάνω κυκλοφοριακή μελέτη που περιλαμβάνει σοβαρές αλλαγές σε μια σειρά δρόμων του κεντρικού τομέα της Καλαμάτας, όπως Φραντζή, Κλαδά, Αριστοδήμου, Πολυχάρους, Γεωργούλη, Β. Όλγας, Β. Σοφίας, Ψαρών, Μακεδονίας, Χρ. Παγώνη, Γιατράκου κ.ά. οδοί μικρότερης κυκλοφοριακής σημασίας. Κύριο χαρακτηριστικό των προτεινόμενων αλλαγών είναι ο περιορισμός του εύρους της λωρίδας κυκλοφορίας των οχημάτων, η διεύρυνση των πεζοδρομίων τα οποία θα ανακατασκευαστούν, καθώς και η αντικατάσταση της ασφάλτου με κυβόλιθους.

Οι παρεμβάσεις αυτές ορθολογικά θα έπρεπε ν’ αποτελούν μέρος του ΣΒΑΚ (Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) της πόλης, το οποίο ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί. Και φυσικά, να τεθούν υπόψη τόσο των αιρετών οργάνων του Δήμου όσο και -κυρίως- των πολιτών, αφού όταν και αν εφαρμοσθούν θα επηρεάσουν άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητά τους, κι όχι ν’ αποφασίζονται ερήμην όλων των παραπάνω. 

Ορισμένες γενικού ενδιαφέροντος παρατηρήσεις επί των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων που πρέπει ν’ αναδειχθούν είναι οι εξής:

1.    Με τις προτεινόμενες αλλαγές στους δρόμους της μελέτης επέρχεται συνολικά μείωση των νόμιμων θέσεων στάθμευσης σε αυτούς τουλάχιστον κατά 25%, θέμα που αφορά άμεσα τους κατοίκους και επαγγελματίες, χωρίς καμία αναφορά και πρόβλεψη για αναπλήρωσή τους. 

Θυμίζουμε ότι με αφορμή την αντίστοιχη μείωση θέσεων στάθμευσης στην ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά (που δυστυχώς καρκινοβατεί όπως και άλλα έργα), πέρσι ο Δήμαρχος είχε υποσχεθεί ότι σύντομα θα είχαμε στα χέρια μας το πόρισμα ειδικής επιτροπής που θα αναζητούσε εναλλακτικές λύσεις εξεύρεσης θέσεων στάθμευσης ώστε ν’ αμβλυνθεί το πρόβλημα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει τέτοιο πόρισμα.

Αναπόφευκτη συνέπεια της παραπάνω μείωσης των θέσεων στάθμευσης, προκειμένου να καλυφθεί μέρος της αυξημένης ζήτησης, θα είναι η επέκταση του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης εκεί όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις.

Με άλλα λόγια θα επεκταθούν οι ζώνες της επ’ αμοιβή στάθμευσης σε περιοχές που η στάθμευση είναι σήμερα δωρεάν και ελεύθερη για όλους.

Η επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης θα επιβαρύνει αυτόματα τις περιοχές γύρω από τις ελεγχόμενες ζώνες στις οποίες σήμερα υπήρχε άνεση στη στάθμευση. Στη μελέτη δεν γίνεται καμία αναφορά για τη στάθμευση των μονίμων κατοίκων εκεί όπου θα περιορισθούν οι θέσεις. Είναι υποχρέωση της πολιτείας η εγκατάσταση, λειτουργία και επιτήρηση συστήματος ελεύθερης στάθμευσης των μονίμων κατοίκων με κάρτες ή με άλλο τρόπο. 

2.    Η πρόταση μείωσης της λωρίδας κυκλοφορίας στους περισσότερους δρόμους στα 3,50 μέτρα σημαίνει ότι πλέον στους δρόμους αυτούς θα υπάρχει μεν διέλευση αλλά δεν θα επιτρέπεται ακόμη και η στιγμιαία στάση κάποιου οχήματος, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση στάθμευσης. Το ίδιο θα συμβαίνει και με την άτακτη στάθμευση των δικύκλων στο οδόστρωμα που είναι τόσο διαδεδομένη και προσφιλής και στην πόλη μας.

3.    Προτείνεται η αντικατάσταση της ασφάλτου του οδοστρώματος με κυβόλιθους που ως γνωστόν αυξάνουν τον θόρυβο της κυκλοφορίας.

4.    Προτείνεται η στάθμη του πεζοδρομίου να βρίσκεται 12 εκατοστά ψηλότερα από την στάθμη του οδοστρώματος από 17 εκατοστά που κατά κανόνα είναι σήμερα. Αυτή η μείωση του ύψους των κρασπέδων διακινδυνεύει την ασφάλεια των πεζών, ενώ θα έχει ως αποτέλεσμα ν’ ανεβαίνουν τα όμβρια του ρείθρου συχνότερα πάνω στα πεζοδρόμια.

5.    Οι περιορισμοί στο αυτοκίνητο που θα επιφέρουν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα έπρεπε ν’ αντιρροπηθούν με την αύξηση των μετακινήσεων με πεζοπορία, με μεγαλύτερη χρήση του ποδηλάτου και της αστικής συγκοινωνίας. Στη μελέτη όμως ούτε νέοι ποδηλατόδρομοι προτείνονται ( εδώ δεν έχουν ολοκληρωθεί και εκείνοι που έχουν εδώ και χρόνια αποφασισθεί) ούτε αναδιάρθρωση και πύκνωση των αστικών προβλέπεται.

6.    Θεωρώ λάθος να μετατρέπονται σε δρόμους μίας λωρίδας βασικοί οδικοί άξονες της πόλης όπως τουλάχιστον η οδός Νέδοντος και η οδός Μακεδονίας που διοχετεύει τη μισή περίπου κυκλοφορία στην Νέα Είσοδο, ενώ χρησιμεύουν και ως άξονες διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτά και άλλα που θα μπορούσε να συμπληρώσει κάποιος πρέπει να τα γνωρίζουν οι πολίτες. Θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να τα έχει θέσει σε διάλογο και να έχει λάβει υπόψη τις απόψεις των κατοίκων, των φορέων κ.λπ., πριν πάρει ερήμην τους τις οριστικές αποφάσεις.

Ας το κάνει έστω τώρα, ώστε ν’ αναδειχθούν τα όποια προβλήματα πριν να είναι πλέον αργά. Διότι είναι γνωστό ότι «κρείττον το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν».

Βασίλης Τζαμουράνης 
Πολιτικός Μηχανικός