ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΡΙΟ…
Απαντάμε σε πραγματικές ανάγκες!
#kalamata_meta
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΤΑ

Το κληροδότημα Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου στην τοπική Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του Δήμου μας, που ασφαλώς πρέπει να αξιοποιηθεί, με όρους που θα εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό όφελος για το κληροδότημα, αλλά και για την τοπική Κοινότητα.

Τον Ιούνιο 2019, η Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ) του Δήμου, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή (ΔΕ) των κληροδοτημάτων του, αποφάσισε (άκαιρα κατά την άποψή μου) την πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης αξιοποίησης του κληροδοτήματος με πόρους τρίτων. Πρόκειται για 9 κτίρια συνολικής επιφάνειας 1808,62 τ.μ. που βρίσκονται επί γεωτεμαχίου εκτάσεως 18394,82 τ.μ. καθώς και δύο γεωτεμαχίων εντός οικισμού, συνολικής εκτάσεως 1094,00 τ.μ.

Στην παραπάνω πρόσκληση ανταποκρίθηκε ένας μόνο ενδιαφερόμενος, που κατέθεσε πρόταση μακροχρόνιας μίσθωσης του συνόλου του κληροδοτήματος για 50 χρόνια, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία τουριστικής μονάδας 4* και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων.

Κατά τη σχετική συζήτηση στην Ο.Ε. είχαμε επισημάνει ότι:

Το ακίνητο επί του οποίου προτείνεται η επένδυση περιλαμβάνεται στην Πολεοδομική Μελέτη της Μ. Μαντίνειας η οποία ακόμη δεν έχει εγκριθεί (ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει υποβληθεί). Ακόμη δεν έχει εγκριθεί η σημειακή τροποποίηση του ισχύοντος ΓΠΣ Καλαμάτας, ώστε να επιτρέπεται η παραπάνω χρήση στο κληροδότημα -διότι σήμερα η περιοχή του προβλέπεται ως Αστικό Πράσινο - Ελεύθεροι Χώροι- και να μπορούν να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες δόμησης για την υλοποίηση της επένδυσης. Κατά συνέπεια είχαμε υπογραμμίσει ότι η πρόταση ενέχει τον κίνδυνο ακύρωσής της, σε περίπτωση που οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που επίκεινται δεν θα ήταν σύμφωνες με τις προτάσεις του επενδυτή.

Τις παραπάνω θεμελιώδεις ελλείψεις και άλλες ασάφειες της κατατεθείσας πρότασης που είχαμε επισημάνει τις επιβεβαίωσε σε γνωμοδότησή της η επιστημονική επιτροπή που συνέστησε ο Δήμαρχος για το σκοπό αυτό (από επιστημονικό προσωπικό του Δήμου και τον Πρόεδρο της τοπικής Κοινότητας Μ. Μαντίνειας). 

Παρ’ όλα αυτά η πλειοψηφία της Ο.Ε. αποφάσισε και απέστειλε το φάκελο με την πρόταση της αξιοποίησης που είχε κατατεθεί, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία με το υπ’αριθ.23233/03-03-2020 έγγραφό της γνωστοποίησε στο Δήμο ότι δεν γνωμοδότησε επί του θέματος (της πρότασης) λόγω αοριστίας της σχετικής απόφασης της Ο.Ε. Ζήτησε δε την ακύρωση της απόφασης και τη λήψη νέας, στην οποία θα διατυπώνεται με σαφήνεια σε ποιες από τις επιμέρους προτάσεις της προτεινόμενης επένδυσης συμφωνεί και σε ποιες όχι η Ο.Ε. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πρόσκλησης του ενδιαφερόμενου για διαπραγμάτευση επί των όρων της πρότασής του για τους οποίους δεν υπάρχει συμφωνία, και σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας, τότε να σταλεί εκ νέου ο φάκελος για γνωμοδότηση στο Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών. Σε περίπτωση δε που δεν επέλθει συμφωνία, τότε η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. 

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι στη νέα φάση που εισέρχεται η υπόθεση πρέπει:

•    να κινηθούν οι διαδικασίες έγκρισης της σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη επένδυση ή οποιαδήποτε άλλη σε περίπτωση που αυτή δεν τελεσφορήσει
•    να γίνουν οι ενδεδειγμένες ενέργειες ώστε η πολεοδομική μελέτη Μ. Μαντίνειας, που θα συναχθεί και υποβληθεί για έγκριση, να μη δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη της επένδυσης (μέχρι τότε όμως τι γίνεται;)
•    να μειωθεί ο χρόνος μίσθωσης του κληροδοτήματος σε λιγότερα από 50 χρόνια (που κατά τη γνώμη μου είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα) κατά τη διαπραγμάτευση με τον ενδιαφερόμενο
•    τμήμα του κληροδοτήματος να εξαιρεθεί της μίσθωσης προκειμένου να απομείνει στην τοπική Κοινότητα ως κοινωφελής ή κοινόχρηστος χώρος

Με βάση τα παραπάνω και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που θα υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο στη φάση της διαπραγμάτευσης (πχ αρχιτεκτονική πρόταση διαμόρφωσης των κτιρίων, κόστος επιμέρους τμημάτων του έργου, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ετήσιο μίσθωμα, εγγυήσεις κτλ) θα αξιολογήσουμε συνολικά την πρόταση, με όρους δημοσίου συμφέροντος – και θα τοποθετηθούμε αναλόγως. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός